TORTISHISH KUCHINING TEZLASHISHI VA UNING KOSMIK UCHISHLARDAGI AHAMIYATI.
pdf

How to Cite

Ibragimova Ra’no Xamdamovna, A. U. J. o’g’li, N. N. R. . o’g’li,. (2023). TORTISHISH KUCHINING TEZLASHISHI VA UNING KOSMIK UCHISHLARDAGI AHAMIYATI. Confrencea, 11(1), 211–217. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1019

Abstract

Ushbu maqolada Yerning S.Y. larning real harakat orbitasini aniqlashda
gravitatsion tortishishning o`ziga hos xususiyatlari tahlil qilinadi.
В данном статье обсуждаютсия особые харатеристики
гравитационный поля земли и его воздействие к орбиталный движение
искуственний спутника земли (И.С.З)

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Abdulhamidov Umarjon Jamoldin o’g’li, Nabiyev Nurullobek Raximberdi o’g’li, Ibragimova Ra’no Xamdamovna