Fizika fanini o’qitishda inklyuziv ta’limning ahamiyati.
pdf

How to Cite

D.Masodiqova, . D. (2023). Fizika fanini o’qitishda inklyuziv ta’limning ahamiyati. Confrencea, 11(1), 231–234. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1022

Abstract

Mamlakatimiz prezidentining 13.10.2020 yildagi «Alohida ta’lim
ehtiyojlari boʻlgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada
takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi PQ-4860-son qarori qabul
qilindi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 D.Masodiqova D.Masodiqova