Alohida ta’limga ehtiyoji bo’lgan bolalarni psixologik manbalarda adabiyotlarida o’rganilishi
pdf

How to Cite

Tuxtashova Shaxnoza Ismatilloyevna, S. (2023). Alohida ta’limga ehtiyoji bo’lgan bolalarni psixologik manbalarda adabiyotlarida o’rganilishi. Confrencea, 11(1), 274–280. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1032

Abstract

Alohida kognitiv ehtiyoji bo'lgan bolalarni o'rganish muammosi hozirgi
vaqtda ularning ta'lim makoniga integratsiyalashuvi nafaqat ta'lim tizimini isloh
qilish zarurati, balki integratsiyalashgan ta'limning ijobiy xorijiy tajribasini
o'zlashtirish, balki ularni qondirish uchun ham kuchaymoqda. Har bir bolaning
tengdoshlari va chet ellik kattalar tomonidan qabul qilinishiga bo'lgan ehtiyoj.
Bola u uchun mumkin bo'lgan va mazmunli faoliyatni amalga oshirishi mumkin
bo'lgan bolalar jamoasiga tegishli. Shu sababli, alohida ta'limga muhtoj bolalar
va o'smirlarni yangi ta'lim maydoniga integratsiyalashganda, intellektual
nuqsonni to'liq qoplashga yordam beradigan shart-sharoitlarni yaratish juda
muhimdir.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Shaxnoza Tuxtashova Shaxnoza Ismatilloyevna