BUXORO MUSIQA FOLKLORINING TARIXIY-NAZARIY VA AMALIY MASALALARI TENDENTSIYALARI
pdf

How to Cite

Raimovich, K. S. . . (2024). BUXORO MUSIQA FOLKLORINING TARIXIY-NAZARIY VA AMALIY MASALALARI TENDENTSIYALARI . Confrencea, 1(1), 55–59. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1195

Abstract

Hamisha ko’hna va navqiron Buxoro zaminida o’zbek folklorining kattagina zahirasi
haligacha yashirinib yotibdi. Buxoro tarixi juda qadimiydir. Shu uzoq tarixiy taraqqiyotni
kechirgan hududda juda boy folklor jamlangan. Buxoro folklori lokal belgilariga ko’ra alohida
o’ziga xosliklarga ega. Unga xos ana shu lokal xususiyatlarni o’rganish esa hamisha dolzarb
bo’lib kelgan Buxoro folklorini hududiy to’plash va o’rganish harakati, asosan, o’tgan asrning
20- yillaridan boshlangan. Dastlab Buxoro musiqa folklori va “Shashmaqom”ni yozib olish va
tadqiq qilish jiddiy tus olgan. Bu ishning boshida ulkan tarixchi va davlat arbobi Fayzulla
Xo’jayev bilan qomusiy olim Abdurauf Fitrat turganlar

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Kazimov Shoxruz Raimovich