FOLKLOR QO‘SHIQLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
pdf

How to Cite

Nurullayev Farrux Gaybulloyevich, S. S. S. . . (2024). FOLKLOR QO‘SHIQLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Confrencea, 1(1), 79–84. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1200

Abstract

Musiqa ta’limini xalqimizning milliy merosi, an’ana va urf- odatlari bilan uzviy
uyg‘unlikda bog‘lab tashkil etish zamonamizning muhim talablaridan biridir.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Sayfullayev Sanjarbek Sadullayevich Nurullayev Farrux Gaybulloyevich