BUXORO VOHASI FOLKLOR QO‘SHIQLARI O‘ZBEK XALQINING BOY MEROSI SIFATIDA
pdf

How to Cite

Nurullayev F.G. , E. O. S. . (2024). BUXORO VOHASI FOLKLOR QO‘SHIQLARI O‘ZBEK XALQINING BOY MEROSI SIFATIDA . Confrencea, 1(1), 123–130. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1207

Abstract

Folklor qo‘shiqlari, shu jumladan, Buxoro folklor qo‘shiqlari xalqning ijodiy ma’suli sifatida shakllanib, avloddan avlodga, davrdan davrga o‘tib iste’dodli vakillari ijrosida sayqal topib, o‘zbek xalq poetik-musiqiy ijodi ko‘rinishini tashkil etgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Egamov Oxunjon Saidovich Nurullayev F.G.