JAMOAT XAVFSIZLIGINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIY MUHITNING TA’SIRI
pdf

How to Cite

Umirzoqovich, S. M. . . (2024). JAMOAT XAVFSIZLIGINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIY MUHITNING TA’SIRI . Confrencea, 1(1), 245–247. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1234

Abstract

Xavfsizlik masalasi har bir jamiyat, har bir millat va Davlat uchun eng muhim
atributiv tamoyillardan biri sanaladi. Butun bir jamiyat evolyutsion taraqqiyotiga
e’tibor qaratiladigan boʻlsa, har qanday davrda tinchlik insoniyat uchun eng oliy
qadriyat sifatida e’tirof etilganiga amin boʻlamiz. Tinchlikni ta’minlanishi esa
xavfsizlik borasida olib borilgan turli-tuman ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy
islohotlar orqaligina amalga oshirilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Shamsiyev Mirjalol Umirzoqovich