JAZO HISOBLANMAYDIGAN JINOIY HUQUQIY TA'SIR CHORALARINI O‘ZIGA XOS JIHATLARI
pdf

How to Cite

Normamat qizi, O. S. . . (2024). JAZO HISOBLANMAYDIGAN JINOIY HUQUQIY TA’SIR CHORALARINI O‘ZIGA XOS JIHATLARI . Confrencea, 1(1), 257–260. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1237

Abstract

Ushbu maqolada Jinoyat-ijroiya kodeksi tushunchasi, tizimi, prinsiplari, predmeti, mahkumlarning huquqlari va majburiyatlari to‘g‘risida so‘z yuritilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Orziqulova Sevara Normamat qizi