KELAJAK ISH O’RINLARI
pdf

How to Cite

Marat qizi , K. S. . . (2024). KELAJAK ISH O’RINLARI . Confrencea, 3, 43=49. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1297

Abstract

Kasblar va tegishli kompetensiyalarni tahlil qilish zamonaviy kadrlarni
boshqarish strategiyasi va ta'lim siyosatining muhim jihati hisoblanadi. Ushbu
maqolada mehnat bozori va istiqbolli kasblarni rivojlantirishning hozirgi
tendentsiyalari ko'rib chiqiladi, ushbu sohalarda muvaffaqiyatli martaba uchun zarur
bo'lgan asosiy vakolatlar aniqlanadi. Kasblarning shakllanishiga ta'sir etuvchi
omillar, jumladan, texnologik innovatsiyalar, demografik o'zgarishlar va ijtimoiymadaniy tendentsiyalar ko'rib chiqiladi. Tahlillar asosida ta’lim muassasalari va
korxonalarga zamonaviy mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash va
malakasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar taklif etilmoqda. Tadqiqot turli xil
ma'lumotlarni tahlil qilish usullari, jumladan, bozor talablari va ta'lim dasturlarini
qiyosiy tahlil qilish, ish beruvchilar so'rovlari va bandlik tendentsiyalarini tahlil
qilish orqali amalga oshiriladi. Olingan natijalar ta'lim siyosati strategiyalarini ishlab
chiqish, ta'lim dasturlarini moslashtirish va talabalar va mutaxassislarning martaba
rivojlanishini rejalashtirish uchun ishlatilishi mumkin

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Kurbanbayeva Sevara Marat qizi