IMKONIYATI CHEKLANGANLAR TA’LIM SISTEMASIDA MA’NAVIY TARG‘IBOT MASALASI
pdf

How to Cite

Qudratilloyev, S. (2024). IMKONIYATI CHEKLANGANLAR TA’LIM SISTEMASIDA MA’NAVIY TARG‘IBOT MASALASI. Confrencea, 3, 185–188. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1337

Abstract

Bugungi kunda nafaqat sog‘lom yoshlar orasida, balki, imkoniyati
cheklanganlar ta’lim sistemasida ham ma’naviy targ‘ibot olib borish muhim ahamiyatga egadir.
Vaholanki, ma’naviy targ‘ibot imkoniyati cheklangan ta’lim oluvchining, nafaqat ma’nan
yuksalishiga, balki, uning hayotga nisbatan yashovchanlik, muhabbat tuyg‘usini shakllantirishga,
qalban poklanishga, har qanday holatda ham kurashuvchanlikka, o‘z imkoniyati darajasidan kelib
chiqqan holda faqat rivojlanish sari borishga undaydi.
Kalit so‘zlar: imkoniyati cheklanganlik, ijtimoiy himo

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Shoxro‘z Qudratilloyev