O‘ZBEK TILINI SOHADA O‘QITISHDA YOZMA SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH
pdf

How to Cite

O‘rinboyeva, X. (2024). O‘ZBEK TILINI SOHADA O‘QITISHDA YOZMA SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH. Confrencea, 3, 189–193. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1338

Abstract

Ma’lumki. hozirgi o’zbek tilini o’qitishda so’z turkumlari tasnifi
masalasi ko’pgina munozaralarga sabab bo’ladi. Ularning aniq belgilab
berilmaganligi, ta’rifga so’z xususiyatlarining mos kelmasligi, tasniflash
qoidalarining buzilishi morfologiyani o’qitishda ham muammolar tug’diradi.
Quyida biz daraja-miqdor ravishlari borasida fikr yuritmoqchimiz.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Xurshida O‘rinboyeva