5G-GA ASOSLANGAN D2D TARMOG‘IDA BOG‘LANGANLIKNI TA’MINLASH USULLARI
pdf

How to Cite

A.K.Urazimbetova, D. (2024). 5G-GA ASOSLANGAN D2D TARMOG‘IDA BOG‘LANGANLIKNI TA’MINLASH USULLARI . Confrencea, 5, 17–20. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1352

Abstract

Ushbu tezisda 5G ga asoslangan D2D bog‘langanlikni
ta’minlash, ya’ni ikki (yoki bir nechta) foydalanuvchi qurilmalariga tarmoq
ishtirokisiz o‘zaro ta’sir o’tkazish imkonini beradigan tarmoq haqida yoritilgan.
D2D aloqalarining to‘rtta asosit turlarini ajratish mumkin. Birinchi turdagi qurilma
sotaning chetida yoki BS ning qamrov zonasidan tashqarida joylashganida va
boshqa qurilmalar BS ga ulanish uchun takrorlagich sifatida ishlatiladi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 D.T.Hasanov A.K.Urazimbetova