TOVUSHNING FIZIKAVIY XARAKTERISTIKALARI VA TIBBIYOTDA TOVUSHDAN FOYDALANISH.
pdf

How to Cite

N.T.Qodirova., K. (2024). TOVUSHNING FIZIKAVIY XARAKTERISTIKALARI VA TIBBIYOTDA TOVUSHDAN FOYDALANISH. Confrencea, 5, 35–39. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1359

Abstract

Biz atrofimizdagi asosiy ma'lumotlarni eshitish va ko‘rish
organlari orqali qabul qilamiz. Ikkala holda ham biz ob'ektlar haqida ma'lumotlarni
ular bilan jismoniy kontaktsiz olamiz. Tovush va yorug‘lik turli fizik hodisalar
bo‘lishiga qaramay, ularning har ikkisi ham to‘lqindir. To‘lqinlar tomonidan
tashiladigan energiya bizning sensor mexanizmlarimizni qo‘zg‘atadi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 K.K.SHadmanov N.T.Qodirova.