INGICHKABARGLI SHUVOQ UYG‘UNLIGIDAGI BETAGALISULIBOSHLI YAYLOV TIPINING HOZIRGI HOLATI (QASHQADARYO TOG ‘OLDI YAYLOVLARI MISOLIDA)
pdf

How to Cite

O‘ktam Eshtemirovich Xo‘janazarov, J. D. K. o‘g‘li, A. D. H. qizi. (2024). INGICHKABARGLI SHUVOQ UYG‘UNLIGIDAGI BETAGALISULIBOSHLI YAYLOV TIPINING HOZIRGI HOLATI (QASHQADARYO TOG ‘OLDI YAYLOVLARI MISOLIDA). Confrencea, 5, 82–88. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1371

Abstract

Ushbu maqolada tog‘ yaylovlarining fitotsenotik xilma-xilligini
aniqlash, tarixiy shakllanishini ochib berish, turli omillar ta’sirida yaylov
jamoalarida kechadigan o‘zgarishlarni baholash, tog‘ yaylovlarini saqlab qolish
bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar hamda Qashqadaryo tog‘ va tog‘oldi
mintaqalarida tarqalgan yaylov xillari haqidagi ma’lumotlar yoritilgan

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Jalilov Doston Komil o‘g‘li, Azizova Durdona Habibulla qizi O‘ktam Eshtemirovich Xo‘janazarov