O‘QUVCHILARNING O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI
pdf

How to Cite

Sapayeva, D. A. qizi. (2024). O‘QUVCHILARNING O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI. Confrencea, 5, 133–138. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1386

Abstract

Ona tili darslarida oʻquvchilarning oʻqib tushunish koʻnikmalarini
rivojlantirishning pedagogik va psixalogik usullari mavjud. Pedagogik jarayon –
biror shaxs tomonidan o‘rgatish, ko‘rsatishni taqozo qiladi. Psixologik jarayon
– diqqatni jamlagan holda o‘qilayotgan narsaga qarash, tikilishni talab qiladi.
Oʻqib tushunish faoliyati oʻquvchilarga oʻqituvchi tomonidan oʻrgatilsada,
faoliyatni qabul qilish va boshqarish oʻquvchi tomonidan amalga oshiriladi. Aqliy
faoliyat jarayonlari ta’lim oluvchining psixologik holatiga bogʻliq. Pedogogik
jarayon bu biror bir shaxs tomonidan oʻrgatish, koʻrsatishni taqozo qiladigan
jarayon.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Dinora Azamjon qizi Sapayeva