Ta`lim sifatini oshirishda Axborot texnologiyalarining o`rni
pdf

How to Cite

Kuvatova , N. B. (2024). Ta`lim sifatini oshirishda Axborot texnologiyalarining o`rni. Confrencea, 5, 200–204. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1402

Abstract

Ushbu maqola Talim sifatini oshirish ko'p omillarni o'z ichiga oladi
va turli strategiyalar orqali amalga oshiriladi. Axborot texnologiyalari ta'lim sifatini
oshirishda juda katta ahamiyatga ega. Axborot texnologiyalari yordamida ta'lim sifatini
oshirish nafaqat o'qitish va o'qish jarayonlarini samarali qilish, balki talabalar va
o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Nozima Baxtiyorovna Kuvatova