MIGRATSIYANI O’RGANISHDA IQTISODIY YONDASHUV
pdf

How to Cite

Turg’unboyeva, D. (2024). MIGRATSIYANI O’RGANISHDA IQTISODIY YONDASHUV. Confrencea, 5, 237–240. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1408

Abstract

Ushbu maqolada sohada yetakchi bo’lib kelgan bir qancha
olimlarning gipotezalari va kriteriyalari keltirilgan migratsiyani o’rganish uchun
keltirilgan bir qancha sabablar yortilgan turli sohadagi olimlarning migratsiyaga
iqtisodiy yondashuvlari yortilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Dilshoda Turg’unboyeva