Gender va salomatlik tushunchalari va fanda qo’llanilishi
pdf

How to Cite

Usmonov Rahimjon, K. M. (2024). Gender va salomatlik tushunchalari va fanda qo’llanilishi. Confrencea, 5, 241–245. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1409

Abstract

Ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish barqaror taraqqiyot jarayonini
tezlashtirishning nihoyatda muhim bir tamoyilidir. Ayollar va qizlarga qarshi barcha
turdagi kamsitishlarni yo‘q qilish nafaqat inson huquqlarini himoya qilish nuqtai
nazardan muhimdir, balki boshqa sohalarda ham rivojlanish jarayoniga ta’sir etuvchi
kuchli omillardan biridir. 2000 yilda BMT tizimidagi boshqa hamkorlari va butun
xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda gender tengligi konsepsiyasini inson
faoliyatining asosiy tamoyillaridan biri sifatida qabul qilib oldi. Shundan buyon
mazkur yo‘nalishda sezilarli ijobiy o‘zgarishlarga erishildi. H

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Kambarova Madinabonu Usmonov Rahimjon