ХЎЖАНДИЙНИНГ “ЛАТОФАТНОМА” АСАРИ ҲАҚИДА
pdf

How to Cite

Муҳитдиновна Раҳмонова, Ш. . (2022). ХЎЖАНДИЙНИНГ “ЛАТОФАТНОМА” АСАРИ ҲАҚИДА. Confrencea, 8(8). Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/343

Abstract

мазкур мақолада Хўжандийнинг “Латофатнома” асарида вазн ва мавзу мутаносиблиги, унда истифода этилган номаларнинг вазн хусусиятлари таҳлил қилинган. Ўрни билан адабиётшуносликдаги мавжуд фикрларга муносабат билдирилди.
Калит сўзлар: нома, жанр, вазн, аруз, маснавий, ҳазаж.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Шаҳноза Муҳитдиновна Раҳмонова