Adiblar ijodini o‘rganishda epistolyar namunalardan foydalanish usullari
pdf

How to Cite

Kambarova, S. I. . . (2023). Adiblar ijodini o‘rganishda epistolyar namunalardan foydalanish usullari . Confrencea, 4(04), 283–287. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/552

Abstract

Maqolada epistolyar janrning yozuvchi ijodi bilan birga
shaxsiyatini o‘rganishdagi ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Xususan,
maktubshunoslik yozuvchi yuzma-yuz aytmagan, aytolmagan fikrlarning berilishi
bilan maxsus o‘rganishga loyiq janr namunasidir.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Saodat Irkinovna Kambarova