O‘QUVCHILARDA BADIIY ASARLARNI IDROK ETISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI
pdf

How to Cite

Irkinovna, K. S. . (2023). O‘QUVCHILARDA BADIIY ASARLARNI IDROK ETISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI. Confrencea, 4(04), 292–296. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/554

Abstract

Maqolada o‘quvchilarning san’atni bevosita idrok etishini
rivojlantirish vazifasi adabiy ta’limning asosiy vazifalaridan biri ekanligi, nazariy va
adabiy bilimlarni egallash san’atning jonli idrokini yangi, yuksak bosqichga
ko‘tarishi va chuqurlashtirishi bayon etiladi. Bu kitobxon-o‘quvchining qiziqishi,
moyilligi, didi va san’at bilan muloqotga bo‘lgan doimiy ehtiyojini shakllantirishga
xizmat qilishi masalalri yoritiladi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Kambarova Saodat Irkinovna