MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA DIQQATINING TURLARI VA XUSUSIYATLARI.
pdf

How to Cite

o‘g‘li, . O. X. A. . (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA DIQQATINING TURLARI VA XUSUSIYATLARI . Confrencea, 12(12), 162–168. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1049

Abstract

Bog’cha yoshidagi bolalar diqqatining rivojlanishi faqat
bog’chadagi sharoitgagina emas, balki ko’p jihatdan oiladagi sharoitga ham
bog’liq. Shuning uchun ham bolalarning diqqati bir tekisda va bir xil darajada
rivojlanmaydi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g‘li