BOLALARDA DIQQATNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.
pdf

How to Cite

Azimjon o‘g‘li, O. X. . . (2023). BOLALARDA DIQQATNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI . Confrencea, 12(12), 156–161. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1050

Abstract

Diqqat inson faoliyatini barcha turlarini muvaffaqiyatli
amalga oshirishning va ularning samaradorligini ta’minlovchi muhim
shartlardan biridir. Kishi faoliyati qanchalik murakkab, serzahmat, davomiylik
jihatdan uzoq muddatli, ma’suliyat hissini taqozo qilsa, u diqqatga shunchalik
yuksak shartlar va talablar qo’yadi.Inson ziyrakligi, farosatliligi, tez payqashi,
sinchkovligi, dilkashligi uning turmush sharoitida, shaxslararo munosabatda
muhim omil sifatida xizmat qiladi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g‘li