SHARQ MUTAFAKKIRLARINING SOG`LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHGA DOIR PEDAGOGIK QARASHLARI
pdf

How to Cite

Xolmatova, Z. A. . . (2023). SHARQ MUTAFAKKIRLARINING SOG`LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHGA DOIR PEDAGOGIK QARASHLARI . Confrencea, 12(12), 134–140. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1054

Abstract

Turmush tarzi tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan insonlar
hatti harakatining, faoliyatining majmuiy ko‘rinishidir. Aniq tarixiy taraqqiyot
jarayoniga asoslangan urf odatlar vaqt mobaynida takrorlanib turadi. Ular o‘z
navbatida, ehtiyoj bo‘lib qolgan harakatlarni odatlarni turmush xarakterini yuzaga
keltirad

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Ziroat Anvarovna Xolmatova