INNOVATSION OMIL ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINING BOSH XUSUSIYATLARIDAN BIRI SIFATIDA
pdf

How to Cite

Xolmatova, Z. A. . . (2023). INNOVATSION OMIL ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINING BOSH XUSUSIYATLARIDAN BIRI SIFATIDA . Confrencea, 12(12), 128–133. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1055

Abstract

ta’lim jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi, zamonaviy
innovatsion talablar bugungi kun uchun zamonaviy ta`lim tizimining tubdan isloh qilish,
ta’limni yagona o’quv-ilmiy ishlab chiqarish majmuasi sifatida kompleks
rivojlantirishning innovatsion omili sifatida ko`tarilmoqda

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Ziroat Anvarovna Xolmatova