BO’LAJAK LOGOPEDLARNI MAXSUS MAKTAB BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TUZATISH ISHLARINI USULLARI
pdf

How to Cite

Asqarjon Qizi, X. M. . . (2023). BO’LAJAK LOGOPEDLARNI MAXSUS MAKTAB BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TUZATISH ISHLARINI USULLARI . Confrencea, 12(12), 70–78. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1057

Abstract

ushbu maqola bo’ljak logopedlarni kasbiy kompetentligini
shakllantirishda maxsus maktab bolalari bilan olib boradigan pedagogik-psixologik
tuzatish ishlarini dastlabki yo’nalishlarini, ish faoliyatini nomadan boshlashlik
to’g’risidagi bilimlarini mustaxkamlashga qaratilgan

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon Qizi