NUTQNING NORMAL VA NUQSONLI RIVOJLANISHIDA KUZATILADIGAN NUTQIY FUNKTSIYALARNING TAHLILI.
pdf

How to Cite

o‘g‘li, O. X. A. . . (2023). NUTQNING NORMAL VA NUQSONLI RIVOJLANISHIDA KUZATILADIGAN NUTQIY FUNKTSIYALARNING TAHLILI . Confrencea, 12(12), 109–116. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1059

Abstract

Ushbu maqolada nutqning normal va nuqsonli rivojlanishida
kuzatiladigan nutqiy funktsiyalarning tahlili, bolalarda nutq jarayonining
kechishini, soha olimlarini bolalarda nutqini rivojlanish haqidagi qarashlari ochib
berilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g‘li