BOLALARDAGI NUTQIY RIVOJLANISHNING BUZILISHLARI VA NUTQNING TO`LIQ RIVOJLANMAGANLIGI
pdf

How to Cite

o‘g‘li, O. X. A. . . (2023). BOLALARDAGI NUTQIY RIVOJLANISHNING BUZILISHLARI VA NUTQNING TO`LIQ RIVOJLANMAGANLIGI . Confrencea, 12(12), 102–108. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1060

Abstract

ushbu maqolada nutqi to’liq rivojkanmaganligi, bolalarda nutq
nuqsonlarining kechishining darajalari, nutq nuqsonlarini bola rivojlanishiga ta’siri
haqida ma’lumotlar berilgan

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g‘li