AN INTEGRATIVE APPROACH IS THE MAIN FACTOR IN THE FORMATION OF A TEACHER’S PERSONALITY
pdf

How to Cite

Ismatova Nigina Bakhodirovna, . N. (2023). AN INTEGRATIVE APPROACH IS THE MAIN FACTOR IN THE FORMATION OF A TEACHER’S PERSONALITY. Confrencea, 12(12), 246–250. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1081

Abstract

Demokraticheskoe obnovlenie nashego obshchestva privelo k
izmeneniyam vo sesh sferakh jizni sotsiuma, v tom chisle i v system obrazovaniya.
Sogodnya vostrebovan spetsialist, obladyushchi ne only fundamentalnymi
znaniyami v oblasti svoey professionalnoy deyatelnosti, no i umeyushchi tvorcheski
ispolzovat ix, visionary vse mnogoobrazie mira ve edinstve. The article notes that
the integrative approach is one of the main factors in the formation of the
professional personality of the future teacher.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Nigina Ismatova Nigina Bakhodirovna