Rivojlanishida nuqsoni mavjud bolalar oilalarida oilaviy munosabatlarning rivojlanishi davrlari
pdf

How to Cite

Xurshid, M. . (2023). Rivojlanishida nuqsoni mavjud bolalar oilalarida oilaviy munosabatlarning rivojlanishi davrlari. Confrencea, 12(12), 332–337. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1105

Abstract

Maqolada rivojlanishida nuqsoni mavjud bolalar oilalarida oilaviy
munosabatlarning rivojlanishi davrlari, oila a’zolariga psixologik maslahat berish
maqsadida oila a’zolari o’rtasidagi munosabatlar haqida fikr yuritilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Maxmudov Xurshid