Maxsus ta'lim muassasasi tarbiyachisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy ahamiyati
pdf

How to Cite

Maxmudova, M. (2023). Maxsus ta’lim muassasasi tarbiyachisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy ahamiyati. Confrencea, 12(12), 343–347. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1108

Abstract

Jaxonda jismoniy yoki ruxiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni
o'qitish tarbiyalash va ijtimoiylashtirish masalasi ilmiy jamoatchilik tomonidan
keng tadqiq etib kelinmoqda. Bu o'z navbatida maxsus talim a'zolari tarbiyachisi
oldiga maxsus talim prinsiplarini keng joriy qilish xamda bunga erishishning
muxim omillaridan biri sifatida ularning kasbiy kompetentlikni rivojlantirish
talablarini qo'yad

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Madinaxon Maxmudova