NUTQI TO’LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALARNI NUTQINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI
pdf

How to Cite

Xovodillayev Murodjon, T. M. M. S. (2023). NUTQI TO’LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALARNI NUTQINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. Confrencea, 12(12), 485–491. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1115

Abstract

Ushbu maqolada nutqi to’liq rivojlanmagan bolalar nutqiy
faoliyatini shakllantirish tahlil qilingan. nutqi to`liq rivojlanmagan bolalarni
korreksiyalovchi ta`lim va tarbiyalash tizimi yoritilgan. Oddiy leksik va grammatik
tuzilmalarni yasash, predloglar haqidagi bilimlarni kengaytirish bo`yicha ishlar
ko`rsatilgan, bolalarni sodda va murakkab gaplar tuzishga o`rgatish yo`llari
yoritilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Tilovmurodova M. Mahmudova S. Xovodillayev Murodjon