AVTOMOBIL VA UNING ATROF MUHITGA TA’SIRI
pdf

How to Cite

To‘yqulov Qobil Salimovich, Amonova Dilnora Maxmudovna , . H. O. O. (2023). AVTOMOBIL VA UNING ATROF MUHITGA TA’SIRI. Confrencea, 12(12), 518–522. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1119

Abstract

dunyoda ekologik muammo eng birinchi global
muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Ekologik muammoni hal qilish
planetamizda yashovchi har bir inson uchun dolzarb vazifa bo‘lib sanaladi.
Ayniqsa o‘qituvchilar bu sohada yetarli darajada imkoniyatga ega. Har bir darsda
o‘quvchilarga ekologik tarbiya berishlari lozim. Shuni nazarda tutgan holda
maqolada har bir darsda o’quvchilarga ekologik tarbiya berishning yo‘llari ochib
berilgan. Avtomobillardan foydalanish qanday salbiy oqibatlarga olb kelishi faktlar
asosida tushintirib berilgan. Maqola materiallaridan fizika, biologiya, kimyo fani
o’qituvchilari foydalanishlari mumkin.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Hojiyev Oybek Odinayevich To‘yqulov Qobil Salimovich, Amonova Dilnora Maxmudovna