YANGILANGAN KONSTITUTSIYA – TARAQQIYOTIMIZ QOMUSI
pdf

How to Cite

G’ayratova, . G. S. qizi . (2023). YANGILANGAN KONSTITUTSIYA – TARAQQIYOTIMIZ QOMUSI. Confrencea, 12(12), 528–535. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1121

Abstract

Konstitutsiya davlatning oliy qonuni boʻlib, jamiyat
hayotini boshqaradigan tamoyil va qoidalarni belgilaydi. Bu hokimiyatni
suiiste’mol qilishning oldini oladi, adolat va tenglikni ta’minlaydi, fuqarolarga
qarorlar qabul qilishda ishtirok etish imkonini beradi. Darhaqiqat, konstitutsiya
demokratik jamiyat uchun hayotiy ahamiyatga ega bo’lib, adolatli va barkamol
xalqning mustahkam poydevorini ta’minlaydi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Gulzoda San’at qizi G’ayratova