JAHON MAMLAKATLARI TA’LIMINING TASHKIL ETILISHI VA TARAQQIYOTI MASALALARINING TAVSIF ETILISHI
pdf

How to Cite

Turgʻunboyeva Zulxumor Ibrohimjon qizi, B. G. X. R. T. M. A. M. M. S. (2023). JAHON MAMLAKATLARI TA’LIMINING TASHKIL ETILISHI VA TARAQQIYOTI MASALALARINING TAVSIF ETILISHI. Confrencea, 12(12), 563–571. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1127

Abstract

Ushbu maqolada rivojlangan chet el mamlalatlarida ta’lim
jarayonining tashkil etilishi masalalari va pedagog kadrlarni tayyorlash ishlari
yoritib o’tilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Boltayeva Gulsevar Xoldoraliyeva Raʼno Tursunova Mashhura Abdurahimova Munisa Meliqoʻziyeva Shahzoda Turgʻunboyeva Zulxumor Ibrohimjon qizi