BО‘LAJAK DEFEKTОLОGLARNI ОILA BILAN ISHLASHGA TAYYОRLASHNING NAZARIY ASОSLARI
pdf

How to Cite

MUHTOROVA MAFTUNA, O. M. T. N. X. A. (2023). BО‘LAJAK DEFEKTОLОGLARNI ОILA BILAN ISHLASHGA TAYYОRLASHNING NAZARIY ASОSLARI. Confrencea, 12(12), 577–588. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1129

Abstract

Ushbu maqolada bo’lajak defektologlarning rivojlanishida nuqsoni bo’lgan
bolalarning oila a’zolari bilan ishlashni o’rgatadi va ota-onalar bilan hamkorlik
qilish ishlarini rivojlantirish yo’llarini ishlab chiqilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 OLIMJONOVA MOXICHEXRA TOSHKENBOYEVA NAFOSATXON XAMDAMOVA AFRUZAXONIM MUHTOROVA MAFTUNA