Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni mavjud bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishning o’ziga xos jarayonlari
PDF

How to Cite

Maxmudova Madinaxon, & Akramova Zeboxon. (2023). Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni mavjud bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishning o’ziga xos jarayonlari. Confrencea, 12(12), 348–353. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1133

Abstract

So’nggi yillarda ta’lim sohasida sodir bo’lgan qator ijobiy o’zgarishlar rivojlanishida muammolari bo’lgan bolalar taqdiri  masalalarini hal qilishda turli soha vakillari yangi yo’nalishlardagi faoliyatlarining birlashuvi bilan chambarchas bog’liq. Bolaning rivojlanishidagi me’yordan chetga chiqishlarni erta tashxis qilish, muammo oqibatini qayta tiklash, rivojlanishida u yoki bu muammolari bo’lgan ilk va erta yoshdagi bolalarga pedagogik yordam ko’rsatish, ularni umumta’lim muassasalariga  uyg’unlashtirish modellarini ishlab chiqish masalalari kun tartibida turgan dolzarb muammolardan biri bo’lib qolmoqda.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Maxmudova Madinaxon, Akramova Zeboxon