Nutqiy muammolari mavjud bolalarning ruhiy rivojlanishining o’ziga xos jihatlari
PDF

Keywords

Alaliya, etiologiya, logopedik ta’sir, nutq, potologiya, markaziy nerv sistemasi

How to Cite

Maxmudova Madinaxon, & Sattorova Sitarabonu. (2023). Nutqiy muammolari mavjud bolalarning ruhiy rivojlanishining o’ziga xos jihatlari. Confrencea, 12(12), 354–358. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1134

Abstract

Ushbu maqolada alaliya nutq kamchiligining ta’rifi va tasnifi, nutq nuqsoniga ega bo’lgan bolalarning psixik rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlari haqidagi ilmiy manbalar orqali tadqiq qilingan ma’lumotlar yoritilgan.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Maxmudova Madinaxon, Sattorova Sitarabonu