Bola nutqining normal rivojlanishida nutq faoliyatining fiziologik ahamiyati
PDF

Keywords

Nutq, bilish, jarayon, nutqiy fiziologiya, harakat analizator, lab va til faoliyati, markaziy nerv sistemasi, 12 juft nervlar, periferiya, artikulyatsiya.

How to Cite

Maxmudova Madinaxon, & Shokirova Nargiza. (2023). Bola nutqining normal rivojlanishida nutq faoliyatining fiziologik ahamiyati. Confrencea, 12(12), 359–365. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1135

Abstract

Ushbu maqolada nutq harakat ko’nikmalarining paydobo’lishi asosida bosh miya va artikulyatsiyada nutq faoliyatining fiziologik asoslari, nutqni inson faoliyatini boshqarish vositasidagi xotira va idrok jarayonlarini ahamiyati va uning bola hayotidagi turli  funksiyalarni amalga oshirishi haqida ma’lumotlar berilgan.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Maxmudova Madinaxon, Shokirova Nargiza