Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalar bilan logopedik mashg'ulotlarni tashkil etishda milliy ertaklarning ahamiyati
PDF

Keywords

So’zlashuv nutqi, xalq og’zaki ijodi, dialogik nutq, ertak, topishmoq, tez aytish, maqol, nutq, o’yin.

How to Cite

Sobirxonovna, M. M. ., & Tilovmurodova Mohlaroyim. (2023). Nutq kamchiligiga ega bo’lgan bolalar bilan logopedik mashg’ulotlarni tashkil etishda milliy ertaklarning ahamiyati. Confrencea, 12(12), 371–375. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1137

Abstract

Ushbu maqolada nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalar bilan logopedik mashg'ulotlarni tashkil etishda milliy ertaklarning ahamiyati, xalq og’zaki ijodini bola tarbiyasidagi va so’zlashuv nutqidagi roli haqida bayon etilgan

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna, Tilovmurodova Mohlaroyim