Oliy ta’limda modullarni o’qitish jarayonida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning usul va vositalari
PDF

Keywords

oliy ta’lim, innavatson metodlar, noananaviy o’qitish metodlari, kasbiy kompetensiyalar, “Pianino” texnologiyasi, innovasion muhit.

How to Cite

Teshaboeva Feruza Raximovna, G‘ulomjonova Azizaxon Shuxratjon qizi, Madaminova Umidaxon Faroxiddin qizi, Bekmirzayeva Nigora Muzaffar qizi, & Arabboyeva Mohidil Rizamatjon qizi. (2023). Oliy ta’limda modullarni o’qitish jarayonida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning usul va vositalari. Confrencea, 12(12), 435–441. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1146

Abstract

Ushbu maqolada oliy ta’lim sifatini oshirishda amaliy mashg’ulotlarni tashkil etish yuzasidan tavsiyalar
keltirilgan. SHu bilan birga, metodik xizmat samaradorligi kadrlar sifatiga bog’liqligi hamda ta’lim muassasasining
ijtimoiy buyutma talablariga asoslangan maqsadi, vazifalarini bo’lajak mutaxassislar malaka talablariga
uyg’unlashtirish lozimligi asoslab berilgan. Xususan, “Pionino” texnologiyasi bosqichlari va ushbu bosqichlarda
amalga oshiriluvchi ishlar mazmuni keltirilgan

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Teshaboeva Feruza Raximovna, G‘ulomjonova Azizaxon Shuxratjon qizi, Madaminova Umidaxon Faroxiddin qizi, Bekmirzayeva Nigora Muzaffar qizi, Arabboyeva Mohidil Rizamatjon qizi