DORIVOR GULHAYRINING TUZILISHI VA XUSUSIYATLARI.
pdf

How to Cite

XO‘SHBOQOVA , Raxmatullayeva, M. . (2024). DORIVOR GULHAYRINING TUZILISHI VA XUSUSIYATLARI. Confrencea, 12(12), 658–660. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1161

Abstract


O‘.Pratov, Shamsullayeva, E.Sullaymonov adabiyotlarida gulxayri( Althaea )
gulhayridoshlarga mansub bir yillik va ko’p yillik o‘tlar turkumiga kirishi, Yevropa va
Osiyoning o‘rta mintaqalarida 12 ta turi o‘sashi, O’zbekistonda gulhayrining 7 ta
yovvoyi turi borligi haqida ma’lumotlar bergan. Gulhayridoshlar to‘qaylarda,
sug‘oriladigan maydonlarda va boshqa yerlarda uchraydi. Bu o‘simlik gulharidoshlar
(Malvaceae) oilasiga mansub. Bu kabi dorivor gulhayri quyoshli o‘lkamizning
tuprog‘ida unib o’sayotgan turli dorivor o‘simliklar tabiatimiz boyligi sanaladi.[1]

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 MARJONA XO‘SHBOQOVA , Raxmatullayeva