CAUSES AND CONSEQUENCES OF DIABETES
pdf

How to Cite

Sobirova Dildora Ravshanovna, M. T. . . (2024). CAUSES AND CONSEQUENCES OF DIABETES . Confrencea, 12(12), 699–701. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1182

Abstract

Qandli diabet - surunkali moddalar almashinuvining buzilishi bilan
bog’liq metabolik kasallik bo'lib, ushbu kasallik insulinini etishmovchilik va
qon glyukoza darajasining oshishi bilan kuzatiladigan kasallikdir. Ushbu
kasallikda quyidagi belgilar kuzatiladi: chanqoqlik hissi, ajraladigan siydik
miqdorining ko’payishi, ishtahaning kuchayishi, holsizlik, bosh aylanishi,
yaralarning sekin bitishi va boshqalar

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Muhammadiyev Toxir Sobirova Dildora Ravshanovna